کاملا گیاهی

استفاده از مواد خام طبیعی با کیفیت بالا.

بهترین در نوع خود

استفاده از ایده های نوین و بروز.

ترکیبات گیاهی عالی

سرشار از هوموس و ریزمغذی ها

قابلیت بهبود

بهبود ساختمان فیزیکی خاک