کود ارگانیک فنیکس سیلور

کود طبیعی و ارگانیک «فنیکس سیلور» با نام تجاری HUMATE Fenix Silver TM : این محصول ارگانیک که توسط شرکت ندای صحت ارائه میشود ، نوعی کود طبیعی و موثر است که از مواد طبیعی…
Read more

خاک تورب PEAT

خاک تورب (Peat)- توده متراکم قهوه‌ای تا سیاه‌رنگ خزه‌ها و گیاهان که بطور ناقص تجزیه شده‌اند . تورب معمولاً در زمین‌های بسیار مرطوب و مرداب هایی که در طی سالیان طولانی خشک شده اند و…
Read more